Podporuje mojeID

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.migashop.cz, provozovaném Michalem Malečkem, fyzickou osobu podnikající na základě živnostenského oprávnění, zapsanou u Městského úřadu Černošice, č.j.:OOZU/923/2013/TR/3, s místem podnikání Psáry, Sportovní 412, 25244, IČ: 492 36 181. Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Michalem Malečkem, jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vše ve znění pozdějších předpisů. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Je-li kupujícím nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše v platném znění.

Registrace a objednávka (uzavření smlouvy)

V případě, že chcete provést objednávku, tj. uzavřít kupní smlouvu, prostřednictvím našeho internetového obchodu www.migashop.cz, je nutné se nejprve zaregistrovat. Tato registrace kupujícího je povinná. Pro provedení registrace klikněte v levé horní části na slovo Registrace, následně po načtení stránky vyplníte povinné údaje, které jsou označené hvězdičkou, ostatní údaje jsou dobrovolné. Pro samotné nakupování zadáte pouze přihlašovací jméno a heslo v pravé horní části úvodní stránky internetového obchodu. V případě registrace Vám nebudou zasílány žádné reklamní emaily, ale pouze emaily vztahující k informaci o stavu Vaší konkrétní objednávky. Pokud máte zájem dostávat informační emaily s akcemi, zaregistrujte svůj email na http://www.miga.cz/ okno Novinky emailem, nebo v eshopu www.migashop.cz. Návrhem k uzavření smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím - spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí je dodavatel povinen neprodleně potvrdit spotřebiteli, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Postup při objednávání je následující (nákupní proces)

* Zboží můžete přidávat do košíku přímo z náhledu, po kliknutí na název nebo na fotografii výrobku. Otevře se detail s podrobným popisem, z kterého lze přidávat zboží do košíku.

* Po nalezení patřičného výrobku klikněte na ikonu "KOUPIT", ale ještě před tím si zvolte počet kusů určitého výrobku, čímž dojde k vložení Vámi požadovaného zboží do nákupní tašky. V této chvíli ještě není nic závazné, objednávku bude možné upravit, resp. zrušit. Stejně postupujte u dalších výrobků, které máte v úmyslu koupit. Celková cena je konečná, vč. DPH a případných dalších poplatků za Vámi vybrané zboží se zobrazí v košíku.

* Je-li Váš výběr ukončen a pomocí tlačítka "KOUPIT" jste veškeré požadované zboží přesunuli do nákupního košíku, klikněte na tlačítko "KOŠÍK" vpravo nahoře a postupujte, jak vás program povede. Zadejte způsob platby a dopravy. U každého druhu dopravy je uvedena konečná částka včetně DPH, která bude připočtena k celkové ceně Vaší objednávky.

* V případě úspěšného odeslání objednávky se Vám zobrazí potvrzení o jejím dokončení a současně Vám bude doručen e-mail s přiděleným číslem objednávky na Vámi zadanou emailovou adresu. Pokud neobdržíte email s potvrzením objednávky, zkontrolujte Vaší emailovou adresu, kterou jste uvedli při registraci.

Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl potvrzující email uschovat (nevymazat), a to po dobu platnosti záruky, neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.

* Objednávku lze bez problémů stornovat do 24.00 hodiny dne, ve kterém byla provedena. Později nás kontaktujte na telefonu +420 775 240 281.

* Smlouva může být uzavřena v jazyce českém nebo slovenském.

VLP - vyhrazené léčivé přípravky je možné objednat pouze na osobní vyzvednutí v prodejně v Praze 10, Počernická 633/93.

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků komunikace na dálku

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Lhůta je zachována, je-li zboží odesláno nejpozději v poslední den této lhůty.

Zboží by měl kupující spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Náklady na dopravu vrácení zboží obchodníkovi hradí odesílatel, tedy zákazník. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 15 dnů od odstoupení, a to typicky ve stejné podobě v jaké byly zaplaceny. Právo odstoupit od smlouvy nemůže spotřebitel uplatnit, v souladu s § 53 odst. 8 občanského zákoníku, v případě uzavření smlouvy:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodejce může při vrácení zboží snížit cenu zboží o částku, kterou zboží ztratilo běžným používáním.

Odstoupení od smlouvy zašlete prosím na adresu:

Michal Maleček

Akvaristika - MIGA

Malešice, Počernická 633/93

108 00 Praha 10

Tato adresa je určena také pro vrácení zboží v souvislosti s odstoupením. Odstoupením od smlouvy podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku se smlouva ruší od počátku, a strany jsou si povinny vrátit veškerá poskytnutá plnění. V případě poskytnutí dárků, popř. jiných bonusů k nákupu, se toto odstoupení vztahuje i na tyto dárky a bonusy, neboť jsou závislé na hlavním předmětu plnění. Kupující je tedy povinen je zaslat společně s vraceným zbožím.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti, a to dotazem zaslaným na e-mailovou adresu miga@miga.cz

Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

* Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku využitých k uzavření smlouvy si hradí každá strana samostatně v souladu s tarify svých poskytovatelů těchto služeb.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

1. Způsoby platby

* dobírka

* bankovní převod

* hotově při převzetí

2. Přepravné

* Česká pošta - viz. http://shop.miga.cz/index.php?akce=platba

* PPL - viz. http://shop.miga.cz/index.php?akce=platba

* Toptrans - viz. http://shop.miga.cz/index.php?akce=platba

* DPD - viz. http://shop.miga.cz/index.php?akce=platba

Akvária, terária a ostatní zboží křehké povahy není možné zasílat. Toto zboží je možné po výzvě vyzvednout u nás v prodejně, případně je možný rozvoz zboží po Praze v ceně 50 - 160,- Kč. Stejně tak u písků, štěrků, kemenů a kočkolitů. Zaslání je možné pouze do 10kg, jinak vyzvednutí u nás v prodejně.

3. Expediční lhůty

* Doba expedice je obvykle 1 – 14 dnů, ale snažíme se tuto dobu zkrátit.

* Internetový obchod www.migashop.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že je u zboží poznámka "NENÍ SKLADEM" a vyskytnou se nepředvídatelné události, zejména pokud zboží není na skladě ani u dodavatele. V takovém případě Vás budeme o tomto informovat emailem, nebo telefonicky. Maximální doba dodání však může činit nejvíce 30 dnů, v případě nedodržení této lhůty může spotřebitel žádat zrušení smlouvy, a prodávající s tím bude souhlasit.

* Zboží k osobnímu vyzvednutí je nutné odebrat do 5 dnů od výzvy k převzetí zboží. Po  dnech nezaručujeme, že zboží bude stále připraveno. Zboží z objednávky je možné si vyzvedávat i po částech. Po dohodě je možné dobu uložení zásilky prodloužit, ale je potřeba se telefonicky, nebo emailem domluvit na náhradním termínu převzetí.

* Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce, typicky adresa jeho bydliště. Pro dodání zboží lze však uvést adresu odlišnou od místa bydliště, např. do zaměstnání. Nebezpečí vzniku škody přechází na kupujícího při převzetí věci, tj. typicky převzetím věci od přepravce v místě dodání. V případě osobního odběru je místem dodání sídlo naší provozovny, kde je zboží kupujícím převzato.

* Kupující je povinen si zásilku při převzetí důkladně prohlédnout. Pokud byla zásilka zjevně poškozena při přepravě, kupující je povinen oznámit to přepravci, sepsat o tom s přepravcem záznam, a zásilku nepřebírat. Pokud to však neučiní, neznamená to automaticky, že jeho reklamace bude z tohoto důvodu zamítnuta. Velmi se však znesnadní prokazování odpovědnosti přepravní společnosti. Více informací v reklamačním řádu, který můžete naleznout níže.

* Pokud máme připraveno k odeslání více než 50% zboží a v sumě více než 60% z celkové částky objednávky, zašleme část zboží, které máme připravené, přičemž ostatní zboží dopošleme bez poplatku za poštovné a balné jakmile bude naskladněno, nejpozději však do jednoho měsíce. Samozřejmě vše za předpokladu, že k takovému postupu dá spotřebitel předem svolení.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Žádost o výmaz z databáze je možno zaslat na výše uvedenou adresu sídla prodávajícího, popř. e-mailem zaslaným na adresu miga@miga.cz. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny.

 

Závěrečná ustanovení

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek, a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad. Ten musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, jeho identifikační číslo, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 15.07.2013. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

Reklamační řád

Tento reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek při nákupu v internetovém obchodu www.migashop.cz.

Rozpor s kupní smlouvou projevený do šesti měsíců od koupě zboží

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční doba

Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby (tzv. záruka). Záruční doba činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:

- zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,

- zboží bylo poškozeno přírodními živly,

- zboží bylo poškozeno běžným opotřebením.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Pokud má zboží uvedenou kratčí záruční dobu, například zářivky, počítá se záruční doba uvedená na tomto zboží.

Uplatnění reklamace

  1. Kupující by měl zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad by kupující měl prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do druhého dne od převzetí zboží. V případě doručení zboží prostřednictvím dopravce by spotřebitel měl za stálé přítomnosti dopravce zboží zkontrolovat a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a tento záznam nechat potvrdit dopravcem, popřípadě zásilku z důvodu poškození nepřevzít a důvod nepřevzetí nechat uvést do protokolu.

2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.shop.miga.cz vada, za kterou prodejce ze zákona odpovídá, může kupující uplatnit reklamaci písemně, osobně v prodejně, nebo e-mailem.

* Reklamaci je možné uplatnit písemně na adrese:

M. Maleček - MIGA,

Počernická 633

Praha 10 108 00

* nebo prostřednictvím emailu na adrese:

miga@miga.cz nebo reklamace@miga.cz

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží na adresu sídla dodavatele.

3. Písemná nebo emailová reklamace by měla obsahovat: jméno kupujícího, adresu, e-mail /je-li k dispozici/, číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho jak závada vznikla, pokud to jde zjistit a požadovaný způsob vyřízení reklamace.

4. Pro úspěšné vyřízení reklamace je nutné, aby kupující byl schopen předložit nákupní doklad sloužící jako záruční list nebo aby jiným způsobem prokázal, že zboží bylo zakoupeno (v daném čase) u dodavatele.

5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

6. Bezprostředně po přijetí reklamace je spotřebiteli zaslán poštou nebo emailem Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje). V případě osobního uplatnění je předán ihned. Dále prodávající vydá bezodkladně po vyřízení reklamace spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

7. Prodávající je povinen spotřebitele o vyřízení reklamace informovat a vyzvat k převzetí zboží, a to především e-mailem nebo telefonicky – do té doby se má za to, že reklamace nebyla vyřízena.

8. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

9. Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

10. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

11. K mimosoudnímu řešení sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, internetová adresa http://www.coi.cz.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014

 

ZGVjNT